Panel Klienta

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

romke Roman Barczyński,
ul. Janów Górny 1,
32-200 Miechów

Ja ................................... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi: .............................................., numer zamówienia: ..................................

Data zawarcia umowy to .......................

Data odbioru to ........................

Imię i nazwisko: .......................................................

Adres: .................................................................

Data: ...................


..........................
Podpis (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Pobierz jako PDF

Pozostałe informacje prawne: