Panel Klienta

Dokumentacja i pomoc

Zapomniałem hasła - co dalej?

Zapomniałem hasła do konta FTP lub pocztowego

Zaloguj się do panelu klienta, odszukaj dane konto na liście i ustaw nowe hasło dostępu do konta.

Zapomniałem loginu i hasła do Panelu Klienta

Login i hasło do panelu klienta zgodnie z zaleceniem powinieneś posiadać wydrukowane i przechowywać wraz z pierwszą fakturą, może się jednak zdarzyć, iż nie posiadasz tego wydruku. Co wtedy zrobić?

Wyślij do nas e-mailem z adresu podanego w danych kontaktowych (na ten przychodzą automatyczne powiadomienia, itp) prośbę o przesłanie nowych danych do panelu klienta a zresetujemy hasło.

Niestety, adres z danych kontaktowych jest nieaktualny. W takim wypadku pozostaje pismo wysłane faksem lub pocztą (koniecznie na adres korespondencyjny) zawierające prośbę o nowe dane do panelu klienta oraz nowy adres e-mail na który mają być te dane przesłane. Pismo ze względów bezpieczeństwa musi zawierać dane firmy (nazwa, adres, NIP) oraz czytelny podpis i pieczęć firmową (lub w przypadku osób fizycznych dane podane podczas rejestracji oraz czytelny podpis).