Panel Klienta

Dokumentacja i pomoc

Jak z PHP wysłać e-mail?

Funkcja mail nie pozwala na określenie danych autoryzacji SMTP więc nasze serwery pocztowe (wymagające autoryzacji) wiadomości w ten sposób wysyłanych nie przyjmują.

W celu wysyłania wiadomości e-mail z poziomu kodu PHP należy zastosować rozwiązanie pozwalające na określenie loginu i hasła do autoryzacji SMTP.

Wordpress

Istnieje wiele wtyczek pozwalających wysłać mail używając serwera SMTP.

Proponujemy skorzystać np. z EASY WP SMTP.

PEAR:Mail

Oto przykład zastosowania PEAR:Mail:

<?php
require_once "Mail.php";
$smtp = Mail::factory('smtp', array(
  'host' => 'localhost',
  'auth' => true,
  'username' => 'demo',
  'password' => '**' ));
$mail = $smtp->send($adresat, array(
  'From' => $nadawca,
  'To' => $adresat,
  'Subject' => $temat,
  'Content-type' => 'text/html; charset=utf-8'),
  $tresc);
if (PEAR::isError($mail)) { echo $mail->getMessage(); }
else { print 'Formularz został wysłany. Dziękujemy.'; }
?>