Panel Klienta

Dokumentacja i pomoc

Konfiguracja poczty w Windows Live Mail

UWAGA: do konfiguracji skrzynki pocztowej proszę użyć danych uzyskanych z Panelu Klienta (w sposób podany na tej stronie).

 1. Uruchom program Windows Live Mail. Z menu wybierz Opcje a następnie opcję Konta e-mail...

  Narzędzia / Konta / Dodaj / Poczta / Windows Live Mail
 2. Kliknij Dodaj...

  Narzędzia / Konta / Dodaj / Poczta / Windows Live Mail
 3. Zaznacz opcję Konto e-mail i wciśnij Dalej

  Narzędzia / Konta / Dodaj / Poczta / Windows Live Mail
 4. Uzupełnij informacje: Adres e-mail - jest to jeden z adresów które w konfiguracji konta w Panelu Klienta widzisz na liście Adresy e-mail przypisane do skrzynki, Hasło oraz Nazwa wyświetlana dla wysyłanych wiadomości. Zaznacz opcję Skonfiguruj ustawienia serwera ręcznie i naciśnij Dalej

  Narzędzia / Konta / Dodaj / Poczta / Windows Live Mail
 5. W Informacje o serwerze poczty przychodzącej jako Typ serwera wybierz IMAP. Adres serwera poczty przychodzącej i wychodzącej są takie same - wpisz serwer uzyskany z Panelu Klienta. Sprawdź czy numery serwerów są zgodne z tymi w Panelu Klienta i skoryguj w razie potrzeby. W Nazwa użytkownika logowania wpisz adres (WAŻNE Musisz wpisać pełny adres wraz z @ oraz domeną) W Informacje o serwerze poczty wychodzącej zaznacz opcję Wymaga bezpiecznego połączenia (SSL) oraz Wymaga uwierzytelnienia i naciśnij Dalej

  Narzędzia / Konta / Dodaj / Poczta / Windows Live Mail
 6. Poczta jest skonfigurowana jednak w specyficznych przypadkach może pojawić się błąd synchronizacji folderów z serwerem. Wtedy należy:

  Z Menu wybierz Opcje > Konta e-mail... następnie zaznacz nowo utworzone konto i naciśnij Właściwości

  Narzędzia / Konta / Dodaj / Poczta / Windows Live Mail
 7. W zakładce IMAP wpisz w Ścieżka folderu głównego wartość INBOX lub INBOX. (z kropką na końcu bez spacji) i naciśnij OK

  Narzędzia / Konta / Dodaj / Poczta / Windows Live Mail