Panel Klienta

Dokumentacja i pomoc

Konfiguracja poczty w Outlook Express

UWAGA: do konfiguracji skrzynki pocztowej proszę użyć danych uzyskanych z Panelu Klienta (w sposób podany na tej stronie).

 1. Uruchom program Outlook Express. Z menu głównego wybierz Narzędzia a następnie Konta. Pojawi się okno dialogowe Konta internetowe. Kliknij na przycisku Dodaj a następnie Poczta.

  Narzędzia / Konta / Dodaj / Poczta
 2. Wpisz nazwę wyświetlaną. Jest to nazwa która pojawi się w polu Od: wiadomości e-mail. Następnie naciśnij przycisk Dalej.

  Narzędzia / Konta / Dodaj / Poczta
 3. Wpisz swój adres e-mail. Jest to jeden z adresów które w konfiguracji konta widzisz na liście Adresy e-mail przypisane do skrzynki.

  Narzędzia / Konta / Dodaj / Poczta
 4. Twoją pocztę przychodzącą obsługuje serwer IMAP. Serwery poczty przychodzącej oraz wychodzącej są takie same. Wpisz w to miejsce serwer uzyskany z Panelu konfiguracyjnego i naciśnij dalej.

  Narzędzia / Konta / Dodaj / Poczta
 5. Wpisz nazwę konta oraz hasło do konta

  Narzędzia / Konta / Dodaj / Poczta
 6. Zaznacz opcję Serwer wymaga uwierzytelnienia.

  Narzędzia / Konta / Dodaj / Poczta
 7. Sprawdź czy ustawienia portów dla poczty są zgodne z tymi z Panelu Klienta. Aby tego dokonać z menu głównego wybierz Narzędzia a następnie Konta. Wybierz nowo utworzone konto pocztowe a następnie kliknij Właściwości. Przejdź do zakładki Zaawansowane sprawdź i w razie potrzeby popraw numery portów dla Poczta wychodząca (SMTP) oraz Poczta przychodząca (IMAP) na uzyskane z Panelu Klienta. Zaznacz również opcję Ten serwer wymaga bezpiecznego połączenia (SSL) dla poczty wychodzącej

  Narzędzia / Konta / Dodaj / Poczta