Panel Klienta

Dokumentacja i pomoc

Konfiguracja poczty w Microsoft Outlook 2010

UWAGA: do konfiguracji skrzynki pocztowej proszę użyć danych uzyskanych z Panelu Klienta (w sposób podany na tej stronie).

 1. Uruchom program Microsoft Outlook. Z menu głównego wybierz Plik a następnie z zakładki Informacje opcję Dodaj konto.

 2. Zaznacz opcję Ręcznie konfiguruj ustawienia serwera lub dodatkowe typy serwerów i wciśnij Dalej

  Narzędzia / Konta / Dodaj / Poczta / Microsoft Outlook
 3. Zaznacz opcję Internetowa poczta e-mail i wciśnij Dalej

  Narzędzia / Konta / Dodaj / Poczta / Microsoft Outlook
 4. W części Informacje o użytkowniku wpisz Imię i nazwisko oraz Adres e-mail - jest to jeden z adresów które w konfiguracji konta w Panelu Klienta widzisz na liście Adresy e-mail przypisane do skrzynki

  Narzędzia / Konta / Dodaj / Poczta / Microsoft Outlook
 5. Twoją pocztę przychodzącą obsługuje serwer IMAP - wybierz z listy rozwijanej ten serwer. Serwery poczty przychodzącej i wychodzącej są takie same. Wpisz w te miejsca serwer uzyskany z Panelu Klienta.

  Narzędzia / Konta / Dodaj / Poczta / Microsoft Outlook
 6. Wpisz Nazwę użytkownika (WAŻNE Musisz wpisać pełny adres wraz z @ oraz domeną) i hasło a następnie kliknij opcję Więcej ustawień

  Narzędzia / Konta / Dodaj / Poczta / Microsoft Outlook
 7. Przejdź do zakładki Serwer wychodzący i zaznacz opcję Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelnienia

  Narzędzia / Konta / Dodaj / Poczta / Microsoft Outlook
 8. W zakładce Zaawansowane zmień numer portów serwera Serwer poczty wychodzący (SMTP) na zgodny z uzyskanym w Panelu Klienta i kliknij OK

  Narzędzia / Konta / Dodaj / Poczta / Microsoft Outlook
 9. Powróciłeś do okna dodawania konta. Kliknij Dalej. Domyślnie zaznaczona jest opcja testowania ustawień konta, więc program sprawdzi poprawność działania i wyświetli raport. Kliknij Zamknij a następnie Zakończ

UWAGA W specyficznych przypadkach może pojawić się błąd synchronizacji folderów z serwerem. Wtedy należy:

Kliknąć Plik > Ustawienia Kont > Poczta e-mail > Zmień > Zaawansowane i wpisać w Ścieżka folderu głównego wartość INBOX lub INBOX. (z kropką na końcu bez spacji)

Narzędzia / Konta / Dodaj / Poczta / Microsoft Outlook