Panel Klienta

Dokumentacja i pomoc

Konfiguracja programu FTP

Aby skonfigurować dowolny program FTP potrzebne będą ci następujące informacje:

  • host (lub hostname, server address...) to adres serwera z którym będziesz się łączyć,
  • login (lub user name) to nazwa użytkownika potrzebnego do połączenia z serwerem,
  • password to hasło do twojego konta FTP (lub konta głównego)

Informacje te można znaleźć w Panelu Klienta. Aby je uzyskać:

  • zaloguj się do panelu klienta,
  • z listy pakietów wybierz pakiet do którego przypisana jest konto,
  • kliknij adres pożądanego konta z listy "Konta FTP" (lub przycisk Konto FTP do www).

Ze względu na bezpieczeństwo, hasło do konta nie jest widoczne. Jeśli nie pamiętasz hasła do konta najlepszą metodą jest jego zmiana na nowe (opcja zmiany dostępna jest w tym samym oknie).

Połączenie SFTP

Do serwerów można się również połączyć za pomocą protokołu SFTP. Aby połączyć się za pomocą SFTP:

  • Wpisując Host użyj przedrostka "sftp://" (np. dla serwera demo.estrefa.pl należy wpisać: sftp://demo.estrefa.pl)
  • Połącz się używając portu 2222

Przykładowe kroki konfiguracji konta ftp w popularnych programach ftp: